Zgłoszenie reklamacyjne

Wypełnij poniższy formularz, aby przesłać zgłoszenie reklamacyjne

Rodzaj klienta

Dane adresowe

Adres, na który zostanie wysłane naprawione urządzenie.

Podstawa naprawy

Dodaj plik
Przeglądaj pliki

Maksymalny rozmiar załącznika to 10 MB. Akceptowalne formaty: PDF, JPG, JPEG.

Wybór urządzenia

Wybierz kategorię

Opis usterki / uwagi

Maksymalna długość wiadomości: 1000 znaków